atręžti

atręžti
atrę́žti 1. tr. atversti atgal, atlošti: Atręžė aukštynieką, net šonakauliai anlinko Prng. Vėžius gaudant reik imti už nugaros: vėžys neatręža antraip kojų – kybaruoja, bet atręžti negal Ggr. Galvą laikyti daug neatręžus į aukštą brš. | refl.: Lepečkojo arklio kojos yr atsiręžusios Ggr. Arklį atsiręžusiomis (nestačiomis) pusnagomis greit pagadinsi segdamas (kaustydamas) Šts. 2. refl. atstatyti krūtinę, atsilošti, įsitempti: Ta babūnė neša tą vaiką atsirę́žus Žr. Arklys atsirę́žęs traukia J. Gaidys gieda atsirę́žęs Šts. Jis atsirę́žęs žiūri J. Nuejo atsirę́žęs Dglš. Vaikščiojo mėnesį atsivertęs, atsirę́žęs Pvn. Eina kai avinas atsiręžęs LTR(Krtn). Visi lyg atsiręžę nuo lietuviškos kalbos laikos . | prk.: Visi atsiręždami (smarkiai) peikia . Valgyk atsiręždamas (smarkiai, sočiai) Ggr.refl. atsispirti, pasipriešinti: Reikia pryšingauti ir atsiręžti pagundinimams ir pageidimams Pron. \ ręžti; atręžti; įręžti; išręžti; paręžti; persiręžti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • atrėžti — 1 atrėžti 1. tr. R38, N, Š, DŽ atpjauti, atkirpti dalį iš didesnio gabalo: Atrėžk drobės, tai pasiūsiu marškinius Nč. Prasta medžiaga, bet kai jau buvo atrėžta, turėjau imt Srv. Atrėžk man aršiną gelumbės Rk. Atrėžė stuomenuką LTR(Ldvn). Atrėžęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atrėžti — vksm. Atrėžk áudeklo marškiniáms …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atrėžtinis — atrėžtìnis, ė adj. (2) BŽ339 atrėžtasis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprėžti — 1 aprėžti tr., aprė̃žti, ia, àprėžė 1. Š apipjauti, apkirpti: Atskrabas aprėžk dėl naginių vaikams J. Kūdikius aprėžti (jiems drobę sukirpti) N. | refl. J. 2. kuo aštriu apibrėžti, įpjauti aplink: Peiliu aprėžia aplink mano galvą ir ėmęs skūrą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atgriežti — tr., atgriẽžti, ia, àtgriežė Kp, Slm 1. atpjauti, atrėžti: Atgriežk man to obuolio kraščiuką Vdžg. Atgriežti griežinį ridiko, morko, sėtinio J. Atgriežk ir man sūrio riekę Up. Atgriežė (atriekė) duonos abraką Krkl. 2. daržovėms, javams šaknis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidurti — 1 atidùrti, atìduria, atidūrė; SD217 1. tr. duriant atbukinti: Atidūriau galą ylos, ir jau neblenda J. ║ sutrenkti bakstelėjus: Pirštą labai atidūriau Ėr. | refl. tr.: Bevalydama grindis, ji į stalo koją atsidūrė nykštį Rmš. 2. tr. užbesti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkatalyti — atkatãlyti tr. atpjauti, atrėžti: Kad atkatãlijo didžiausią bryzą Sb. katalyti; atkatalyti; įkatalyti; iškatalyti; nukatalyti; prakatalyti; prikatalyti; sukatalyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atpjauti — 1. tr. SD216, K peiliu, pjūklu, žirklėmis atskirti dalį: Atpjoviau galą rąsto J. Lašinių du kilogramu atpjovė Erž. Valgyk, atpjaũs duonos Nmč. Atpjoviau duonos plutą Grv. Nešk drobę atpjovęs nuog galvos ik kelių Kls. Milo kąsnys tokis atpjauta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atraižyti — Š iter. 1 atrėžti; atpjaustyti, nupjaustyti: Skūros pašalius atraižyk J. Aš jas visas atraižau Pgg. raižyti; apraižyti; atraižyti; įraižyti; išraižyti; nuraižyti; paraižyti; perraižyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”